Browsing Category

ورزش

غاز همسایه نفهمد ما مرغیم!!

ما میزبان های خوبی هستیم برای مهمان هایمان .. از سال ۱۳۸۲ که بازسازی انجام شد و هیچ وقت دلیل مناسبی نداشتیم که بازسازی مناسبی برای این ورزشگاه بزرگ و دومین ورزشگاه ترسناک جهان انجام دهیم ,حالا ناگهان در موقعیتی قرار میگیریم که سه هفته ای…

گاهی نبودن هم خوب است

✍? زهرا صفایی  نگاه نو- نبودن در تو انگیزه ایجاد میکند . به انزوا می روی و تنها زوایای چارچوب فکرت را می سنجی . در نبودن یک فضای خالی قابل لمسی وجود دارد که قبلا پر بوده است است . که همین در من تاثیری می گذارد .. در یک تضادی قرار بگیرم .…