رده بایگانی عنوان صفحه

مونولوگ

” مونولوگ ” با تکیه بر فرم های ادبی به تحلیل، نقد و بررسی مسایل روز می پردازید.

گیر افتادیم

گیر افتادیم . در ساعت شیش بعد از ظهر . در خستگی آمدن به خانه از سرکار . در شلوغی بی امان ساعتی بین طلوع و غروب آفتاب . نه صبح است و نه شب . در بعد از ظهری گیر کرده ایم که هوا نم دارد و ناگهان میگیرد . لاک هایمان پریده رنگند و ریش هایمان یکی…

گاهی نبودن هم خوب است

✍🏻 زهرا صفایی  نگاه نو- نبودن در تو انگیزه ایجاد میکند . به انزوا می روی و تنها زوایای چارچوب فکرت را می سنجی . در نبودن یک فضای خالی قابل لمسی وجود دارد که قبلا پر بوده است است . که همین در من تاثیری می گذارد .. در یک تضادی قرار بگیرم .…

کودکانی که راهی نور می شوند

آن ها میمیرند .هر روز ,هر ماه, هرسال .  داخل اتوبوس هایی که از لای پنجره هایش صدای آواز می آید .  آن اتوبوس های زنگ زده اما بانمک و زرد .با راننده ی کلافه ای که گاهی خواب آلود میشود . آن ها میمیرند برای اینکه رفتند یادواره کسانی که روزی…