برق وارداتی کابل و شش ولایت دیگر بدلیل جنگ قطع شدند

شرکت برشنا در اعلامیه‌یی، گفته است که برق‌های ولایات‌ کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردک، غزنی، لوگر و گردیز، پیش از چاشت امروز بدلیل جنگ قطع شده‌‎اند.

نگاه نو_ با این همه، مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که کارمندان این شرکت کار برای وصل دوبارۀ لین برق ورداتی ازبیکستان را آغاز کرده‌اند.
شرکت برشنا می‌گوید که برق وارداتی کابل و شش ولایت دیگر بدلیل جنگ‌ در بغلان قطع شده‌اند.
این شرکت در اعلامیه‌یی، گفته است که برق‌های ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردک، غزنی، لوگر و گردیز، پیش از چاشت امروز بدلیل جنگ قطع شده‌‎اند.
در اعلامیه این شرکت آمده است: «به ساعت ۸:۵۵ صبح، لین اول در ساحۀ ۲۶ کیلومتری پلخمری بطرف دوشی و ساعت ۱۰:۲۵ لین دومی برق وارداتی ازبکستان در فاصله ۲۸ کیلومتری از پلخمری بطرف دوشی – خنجان از اثر جنگ قطع گردید است.»
با این همه، مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که کارمندان این شرکت، کار را برای وصل دوبارۀ لین برق وارداتی ازبیکستان آغاز کرده‌اند