پنتاگون: چین خروج از افغانستان را فرصتی برای رو به زوال نشان دادن امریکا کرده است

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گزارشی اظهارداشت خروج نیروهای این کشور از افغانستان سبب شده تا واشنگتن متحد غیرقابل اتکا به نظر برسد.

 وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گزارش سالانه نظامی و امنیتی این کشور گفت پس از خروج آمریکا از افغانستان، چین سعی می‌کند واشنگتن را به عنوان شریک غیراقبل اعتماد و رو به زوال به تصویر بکشد.

این گزارش که به تهدیدهای سیاسی و نظامی چین نیز اختصاص دارد، تاکید می‌کند آمریکا دولت پکن را مهم‌ترین تهدید و رقیب خود می‌داند.

پنتاگون در این گزارش آورده است که چین در سال گذشته سعی کرده تا از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان برای بی‌اعتبار کردن دولت واشنگتن نزد متحدانش استفاده شود.

در گزارش آمده است: «جمهوری خلق چین از ابزارهای دیپلماتیک متعدد، از جمله تاکید بر خروج ایالات متحده از افغانستان، برای از بین بردن نفوذ امریکا و متحدانش استفاده کرد».

گزارش می‌افزاید: «مقامات جمهوری خلق چین و رسانه‌های حکومتی آن بارها خروج آمریکا از افغانستان را محکوم کردند و از این عقب‌نشینی به عنوان شاهدی بر این موضوع نام بردند که آمریکا یک شریک غیرقابل اعتماد و قدرت رو به زوال است».

بر اساس استراتژی امنیت ملی سال 2022 آمریکا، چین به عنوان یگانه رقیب آمریکا که قصد و ظرفیت تغییر نظم بین‌المللی کنونی را دارد نام برده شده و سیاست آمریکا در قبال این موضوع محدود کردن نفوذ چین در جهان گفته شده است.