هشدار اداره هواشناسی

اداره ی هواشناسی از بارش شدید باران و وقوع سیل در ۲۲ هشدار داد.

نگاه نو_ ریاست هواشناسی از بارش شدید باران همراه با رگ‌بار رعد و برق و وقوع سیل مدهش در ۲۲ ولایت در روزهای یک‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته‌ی جاری هشدار داده است.
محمدنسیم مرادی، آمر پیش‌گویی ریاست هواشناسی در صحبت با روزنامه_۸صبح گفت که این ولایت‌ها شامل هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، سرپل، سمنگان، بامیان، غور، دایکندی، ارزگان، غزنی، پکتیکا، خوست، لوگر، زابل، کابل، ننگرهار، بدخشان، هلمند، قندهار، کنر و نورستان می‌شود.
آمر پیش‌گویی ریاست هواشناسی تصریح کرد که بیش‌ترین میزان بارنده‌گی در ولایت‌های هرات، فراه، غور، بادغیس، هلمند، دایکندی، ارزگان، غزنی، پکتیا، خوست، نورستان، ننگرهار، میدان‌وردک، لوگر، ننگرهار و کابل به وقوع خواهد پیوست.