مرور برچسب

مداخله

نرخ ارز با مداخله آرام نمی گیرد

✍???? محمد آقازاده/ روزنامه نگار طرفداران اقتصاد آزاد در میان بحران اقتصاد مدام بر طبل آزادی نرخ ها به خصوص نرخ ارز می کوبند و می گویند این راه حل قربانیان خاص خود را دارد و باید پذیرفت کسانی قربانی شوند ، در مقابل طرفداران اقتصاد اجتماعی…