Browsing Tag

زندان

زندان تبدیل به دالانی تهی شده است

✍? محمد آقازاده  نگاه نو-   دوستی از من پرسید چرا در مورد حکم "نسرین ستوده " نمی نویسی ، در جوابش گفتم بعد از تجربه شخصی که پشت سر گذاشتم در مورد هیچکس که به زندان می رود نمی نویسم چرا که معتقدم این نوشتن جون از منظر عمل پشتیبانی نمی شود…

۱۰زن، ۱۳۲سال محکومیت

 نگاه نو-    نرگس محمدی، زندان سیاسی زندان اوین نوشت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ملت ایران برای تحقق دموکراسی و آزادی و عدالت، بررسی نمودها و عملکرد حکومت برای آینده پیش روی ما ضروری است. درحوزه زنان نگاهی اجمالی به ترقی و پیشرفت زنان…

 مرگ در زندان و ده پرسش

✍️ عمادالدین_باقی  نگاه نو-    سالهاست درباره زیادتی مرگ در زندان هشدار می دهیم و گوش شنوایی نیست. یکی از چندین هشدار گفتاری بود در دهسال پیش، با عنوان «حق حیات یا امنیت جانی زندانی» (روزنامه اعتماد ملی  ۲۵ خرداد ۸۸) که در آن استدلال شده…