Browsing Tag

دانش آموزان

هیأت حقیقت‌یاب: ادعای بدرفتاری جنسی با ۵۴۶ دانش‌آموز در لوگر ثابت نشد

هیأت حقیقت‌یاب مجلس امروز چهارشنبه، چهارم جدی، نتایج تحقیقات خود درباره ادعای بدرفتاری جنسی با ۵۴۶ دانش‌آموز مکتب در لوگر را در نشست عمومی مجلس ارایه کرد و گفت که موفق به اثبات این ادعا نشده است.