مریم مجد در فینال جامجهانی

مریم مجد تنها عکاسی که از ایران در فینال جام جهانی زنان ۲۰۱۹ فرانسه حاضر شد

🔴 مریم مجد تنها عکاسی که از ایران در فینال جام جهانی زنان ۲۰۱۹ فرانسه حاضر شد

مریم مجد درباره حسش نوشت:

من بودم و صرف فعل توانستن. من بودم و هر آنچه خواسته بودم.

با تمام وجود دلم می‌خواست تمام زنان فوتبالدوست و فعالان فوتبال رادر کنارم داشتم/

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com