بیش از هفت هزار خشونت علیه زنان در افغانستان ثبت شد

 وزارت امور زنان افغانستان می‌گوید که در ده ماه گذشته بیش از هفت هزار مورد خشونت علیه زنان این کشور، ثبت شده است.

 

به گفته این وزارت خانه، میزان خشونت نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش یافته است.

 

سپوژمی وردک، معاون وزارت زنان در یک نشست خبری در کابل گفت که بیشترین موارد خشونت شامل ضرب و شتم زنان است.

 

به گفته او بیش از چهار هزار مورد خشونت با گفتگو و مشوره با خانواده‌ها حل شده و بیش از دو هزار قضیه دیگر به نهاد‌های عدلی و قضایی راجع شده است.