چشم‌انداز اشتغال

بیکاری در فصل پاییز به 10.6 درصد افزایش پیدا کرده است. گزارش‌های فصلی نشان می‌دهد روند بیکاری از زمستان سال گذشته که نرخ بیکاری به 12.1 درصد رسیده بود تا پایان تابستان نزولی بود.

 

در پایان تابستان نرخ بیکاری به 10.4 درصد کاهش پیدا کرده بود و برخی کارشناسان این کاهش را نه در نتیجه افزایش شغل، بلکه در اثر کاهش مشارکت در اقتصاد می‌دانستند.

 

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز رقم‌های قابل توجهی را برای ایجاد اشتغال در سال آینده در نظر گرفته است. منابع قابل تجهیز برای تامین مالی برنامه‌های تولید و اشتغال در بودجه عمومی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان و ۸۷۲۸ میلیارد تومان نیز از منابع ریالی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

 

کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی وضعیت اشتغال و متغیرهای تاثیر گذار همچون رشد اقتصادی پرداخته و برنامه‌های دولت را با توجه به عملکرد سال جاری و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نقد کرده‌اند.

دنیای اقتصاد