هشدار ۵۶روانشناس و روان‌پزشک: صدای مردم را بشنوید و پوزش بخواهید؛ جامعه سوگ‌وار است و شاید خشونت روی دهد

۵۶روانشناس و متخصصان سلامت‌ روان، در بیانیه‌ای به «تصمیم‌گیران محوری کشور» هشدار داده‌اند: «به بازسازي رابطه‌شان با مردمانی بنشینند، که امروزه بسيار دردمندند و از آسيب‌هاي رواني-اجتماعی که بر سرشان آوار شده؛ خسته‌شده‌اند؛ گفتمان قيم‌مابانه را وانهند و صداي مردم را بشنوند.»

 

آن‌ها نوشته‌اند: اگر حاکمیت از تحمل عصبانیت مردم رنجوری که تا مغز استخوان احساس تحقیر و فریب‌خوردگی می‌کنند، عبور كند؛

اگر مسیر طبیعی اعتراض و خشم، -كه گاه می‌تواند حتي تند باشد- تحمل نشود و حاكميت نخواهد پذيراي شنيدن و درک آن باشد؛

این میزان از خشم از شکلی به شکل دیگر بدل می شود، روان فردي و اجتماعي را درگير می‌کند و در موقعيت هايي ديگر بيم آن مي‌رود که سربرآورد و مسيرهای مخرب و مهیبی را درنوردد.»