مگر می‌شود یک جامعه‌ای را تا آخر بر محور دروغ پیش برد؟ 

 

آيت الله بهشتی

نمی‌شود. عزیز من! از درِ راستی درآی و دروغ را به کناری بنه.

 

همین نوجوان‌ها و جوان‌ها که گهگاه فریب دروغ امروزت را می‌خورند، همیشه در این حال نمی‌مانند.

 

فردا، ساعت دیگر، روز دیگر، هفته دیگر، ماه دیگر، سال دیگر، بالآخره بیدار می‌شوند و بر تو لعن و نفرین می‌فرستند که چرا ماه ها یا سالها آنها را فریفته بودی.

 

ما معتقدیم راستی تاکتیک نیست، راستی اخلاق است.

 

هر عیب و نقصی هم در خودمان باشد، می‌آییم راست به مردم می‌گوییم.

اشتباهی هم اگر بکنیم، می‌آییم راست به مردم می‌گوییم.

 

ما در تشکیلات جمهوری اسلامی هر جا دروغ و خلافی ببینیم، محکم جلو آن می‌ایستیم؛ ولو آن دروغ از نظر سیاست به سود کارها تلقی شود.

 

کسانی هستند که چنین می‌اندیشند که در راه آرمان‌ها و شعارها و مقاصد حزب جمهوری اسلامی می‌شود دروغ گفت، می‌شود مبالغه کرد، می‌شود حرف‌های گزاف گفت؛ ولی ما رو در روی آن‌ها ایستاده‌ایم و می‌ایستیم.