شلیک به اعتماد عمومی

 

امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه:

آقایان فکر می کنند که دنیای امروز دیواری ست که اسرار از نظرگاه‌ها و رسانه‌ها پنهان بماند. متاسفانه چند روزی این مسئله از همگان پنهان ماند و مسئولین مدام توپ را به زمین دیگران انداختند.”

از نظر جامعه شناسی این پنهان کاری ضربه جبران ناپذیری به اعتماد عمودی جامعه (مردم ومسئولان) وارد می‌کند. در چنین شرایطی مردم کمترین اعتمادی به حرف و گفته‌های مسئولان کشور نخواهند کرد.

پنهان کردن این مسئله صدمات جبران ناپذیر اجتماعی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی وروانی دارد. به شکل کلی این پنهان کاری همچون زلزله جامعه را تکان داده است. باید از صدر تا ذیل مسئولان مربوط به این موضوع، مورد بازخواست و محاکمه قرار بگیرند./ فرارو