رئیس جمهور در جمع مردم یزد:از قوه قضائیه میخوام حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می کند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را به مردم توضیح دهد

 

این که هنور برای ما روشن نیست آقایی که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول این مردم را خورد و او را دستگیرد کردند و حالا در زندان است، این پول کجا است؟ من از همه ی مسئولین میخواهم این ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون را برای مردم شفاف کنند. این پول مردم و بیت المال بوده است

از همه مسئولین میخواهم پولی که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل دست روی دست گذاشت پیگیری کند.

امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد ۲ میلیارد دلاری را به مردم توضیح دهید. من از مسئولین میخوام پرونده ۹۴۷ میلیون دلار را به مردم توضیح دهند و یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار گرفته و به حسابی پس نداده را برای مردم توضیح دهند

پرونده دانه درشت ها کجاست؟ قضات و دادستان های شریف ما نترسند و به این جناح و آن جناح نگاه نکنند.