تکیه بر بدنه

 

علی شریعتی:

اقشار مختلف مردم در سالهای گذشته با انواع راه ها به اعتراض دست زده‌اند تا مطالبات خود را به گوش حاکمیت برسانند. خواسته مردم، چنان متنوع و حتی بعضا متضاد است که هیچ حزب و گروه سیاسی، قادر به پاسخگویی آنها نیست. از طرفی نحوه بیان اعتراضات نیز گاهی منجر به برخوردهای درست یا اغلب نادرست انتظامی و امنیتی شده است و فارغ از آن، نائل آمدن این اعتراضات به اهداف خود به دلایل مختلف طولانی شده یا اصلا به نتیجه مطلوب نرسیده است.

اعتراضاتی که در جامعه صورت می‌گیرد، قاعدتا برای یافتن یک هم‌داستان، هم صدا و یا به جمعیت موثر رسیدن است تا به هدف خود که تاثیرگذاری بر ارکان قدرت، قوای سه گانه برای اعمال تغییرات و تامین منافع و حقوق مطروحه است، برسد.

جامعه مدنی که از رادیکال چپ تا رادیکال راست گستردگی دارد، روش‌های متفاوتی برای این همرسانی پیدا کرده و مورد استفاده قرار می‌دهند. سطح قابل قبول آن برای نگارنده (اعتراضات خشونت‌پرهیز) از اعتراضات خیابانی در اقصی نقاط کشور تا تلاش برای حضور در قدرت، تغییرات به نفع منافع ملی، منافع اقشار آسیب پذیر، اقلیت‌ها و در کل به نفع رفاه و آزادی برای تمامی ایرانیان متنوع است.

در طول پانزده سال گذشته که به عنوان فعال اجتماعی_مدنی در عرصه عمومی فعالیت کرده و از طریق تمام راه ها همچون راهپیمایی سکوت، اعتراضات خیابانی، اعتصاب غذا، نافرمانی مدنی، شرکت در انتخابات و تلاش برای شرکت سایر اقشار جامعه در انتخابات به منظور راهیابی نمایندگان اصلاحطلب (غیرمنفعت طلب) استفاده کرده است، به جرات می توان گفت: در هیچ مقطعی شاهد استفاده از نظر فعالین مدنی و فعالین سیاسی غیرحزبی و حتی دیدگاه بدنه احزاب برای تاثیرگذاری بر کاندیداهای مورد حمایت جریان اصلاحات نبوده ایم.

بیش از یک سال پیش با بیانیه صد فعال سیاسی و مدنی اصلاحطلب به سیدمحمد خاتمی، شاهد اعمال تغییراتی ناچیز در شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بودیم. در طول ماه های گذشته طرحی برای انتخاب کاندیداهای اصلاح‌طلب و بستن لیست انتخابات مجلس، شوراها و یا انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری از جانب اصلاح‌طلبان برای رجوع به آرای بدنه اجتماعی اصلاحات و نظر فعالان اجتماعی و سیاسی اصلاح‌طلب و تحولخواه، به شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان ارائه شده است.

احتمال تصویب این طرح در شعسا نزدیک به صفر بود. اما با تصویب این طرح و حضور اقشار متنوع مردم در طرح #سرا (سامانه رای‌سنجی اصلاحطلبان) و تاثیر مستقیم رای بدنه اجتماعی اصلاحطلبان در انتخاب کاندیداها برای حضور در هر انتخابات، با وجود نقدها و نگرانی ها بابت کارایی و نحوه اجرای آن، امید به ابتدائا اصلاح امور در مدیریت، رهبری، تصمیم سازی و سیاستگذاری در جریان اصلاحات و پس از آن در کشور، تقویت شد.

هرچند که نگرانی های قوی ای از بابت کانالیزه شدن عضویت در “سرا” توسط برخی از احزاب رانتی، برخی اعضای شعسا یا نهادها و ارگانهای خاص وجود دارد. اما انتخابات مجلس یازدهم محک خوبی برای احزاب و افراد برای حمایت از این طرح نسبتا دموکراتیک برای ترجیح منافع ملی به منافع حزبی، شخصی، مادی و رانتی خواهد بود.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com