سازمان ملل: نیمی از جمعیت کره شمالی دچار سوء تغذیه است

گزارشگر سازمان ملل متحد هشدار داده است که یازده میلیون نفر از مردم کره شمالی کره شمالی – تقریبا نیمی از جمعیت – از این کشور دچار سوء تغذیه هستند.

توماس کوینتانا، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر کره شمالی، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت یکصد و چهل هزار کودک دچار سوء تغذیه هستند و یک سوم آنها با خطر مرگ مواجه هستند.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com