عذرخواهى ظریف و همسرش در پى اقدام شهردارى

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به خبر منتشره درباره بستن یکی از پارک‌های تهران برای حضور همسر وزیر امور خارجه:

موضوع را پیگیری کردم.
همسر آقای دکتر ظریف رییس انجمن زنان دیپلمات است که مراسمی را با حضور  همسران ۳۸ سفیر و دیپلمات خارجی در بوستان مذکور برنامه‌ریزی کرده است.
شهرداری منطقه از روی محبت پارک را در طول برگزاری آن برنامه تعطیل کرد.
دکتر ظریف از این اقدام بی‌خبر بوده و پس از اطلاع به شدت با آن مخالف کرده است و دستور داده که من بعد چنین اقدامات ناموجهی که حقوق شهروندان را خدشه‌دار می‌کند تکرار نشود.
دکتر ظریف و همسرشان از تمامی شهروندان و بانوان محترم تهرانی پوزش می‌خواهند.

ایرنا