۸۵ درصد از جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی.!!

 

رئیس مرکز ملی خشکسالی مساحت و جمعیت تحت تاثیر خشکسالی را طی یک دهه و یک سال گذشته اعلام و تأکید کرد که بیش از ۸۵ درصد جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی بلندمدت و انباشته است.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com