واکنش سید فرید موسوی نماینده مجلس شهر تهران به مرگ دختر آبی:

حل برخی مسائل ساده چنان دیر می‌شود که زخم‌های مهلک به روان جامعه می‌زند و برایشان پاسخی به تاریخ نداریم.
مردسالاری، تبعیض جنسیتی، منع ورود زنان به ورزشگاه ها و نهایتا مرگ دردناک دختر آبی حلقه های یک زنجیر است.
تا دیرتر و و فاجعه بار تر نشده، این تبعیض های ناروا باید مرتفع شود.