دولت مدعی حقوق شهروندی، شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان رو ابلاغ کرد.

محمدعلی کامفیروزی:

ایجاد تخلفات انضباطی جدید (خصوصا در زمینه فضای مجازی، محصولات رسانه ای و پوشش)، افزایش میزان تنبیهات، حذف بسیاری از حقوق دانشجویان و…، فقط بخشی از فاجعه است.

دیگه باید فاتحه حقوق دانشجو در دانشگاه رو خوند!

 

طبق شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان،شما اگر کلاهبرداری یا سرقت یا خیانت در امانت کنی یا به اموال عمومی و خصوصی خسارت بزنی یا رشوه بگیری،نهایتا توبیخ کتبی میشی ولی در صورت انتشار موضوعات غیراخلاقی یا نگهداری محصولات رسانه ای غیرمجاز، یک ترم از تحصیل محروم میشی با احتساب در سنوات!