کارتخوان؛ پوست خربزه زیر پای پزشکان یا مردم!

علی شکوری راد :

 

مطالبه نصب کارتخوان در مطب پزشکان موضوع غریبی نبود و اگر از ابتدا نسبت به آن حساسیت نشان داده نمی‌شد، همانطور که در بسیاری از مطب‌ها وجود داشت، می‌شد بدون حاشیه در مطب‌هایی که نصب نشده بود نیز نصب شود. اما برخی واکنش‌ها توسط بخشی از پزشکان موجب داغ‌شدن موضوع در فضای افکار عمومی شد و برخی جریانات هم آن را بل گرفتند و دستمایه کنایه و تخریب قرار دادند. این واکنش‌های اعتراضی از سه جنبه بود. یکی اجباری و تحمیلی‌بودن، دوم تبعیض‌آمیزبودن این اجبار و سوم گره‌خوردن آن به پرداخت مالیات.

 

معترضین می‌گفتند کارتخوان خوب است اما نباید کسی را مجبور به کاری کرد که از نظر قانون الزامی ندارد و اگر نصب کارتخوان خوب است و این کار را می‌خواهید اجباری کنید، همه صنوف را ملزم کنید. چرا فقط ما پزشکان؟ و نهایتا اینکه شما با طرح اینچنینی الزام نصب کارتخوان در مطب پزشکان، تلویحا دارید پزشکان را متهم به فرار از دادن مالیات می‌کنید و این توهین به جامعه پزشکی است. و این در حالیست که پزشکان رسما مالیات خود را تمام و کمال پرداخت می‌کنند و اگر استثنا وجود داشته باشد، نباید به خاطر آن یک صنف شریف را متهم کرد.

 

این نکته را نباید از نظر دور داشت که گارد و حالت تدافعی پزشکان در مقابل الزام نصب کارتخوان، پیامد سخنان، تصمیمات و رفتار آمرانه و گاه تند وزیر سابق بهداشت و درمان و نیز یکی دو مورد سخنان رئیس‌جمهور در این سیاق‌ بود. شاید اگر آن پس زمینه وجود نداشت، موضوع نصب کارتخوان نیز این مقدار موضوعیت نمی‌یافت و موجب واکنش نمی‌شد.

 

سناریو نویسان پی برده‌اند پزشکان در جامعه دارای چند ویژگی هستند: اولاً؛ پر تعداد بوده و در متن جامعه گسترده اند. ثانیاً؛ ارتباط وثیقی بین آنها و مردم وجود دارد. ثالثاً؛ از یک استقلال نسبی شغلی و درآمدی برخوردارند و به همین دلیل به راحتی تحت انقیاد در نمی‌آیند و نهایتاً اینکه هنوز در زمره معتبرترین اقشار و صنوف اجتماعی قرار دارند، به طوری که در یک نظرسنجی معتبر که در سال گذشته انجام شد، همچنان در رتبه‌های بالای اعتبار اجتماعی قرار دارند و این در حالی است که اعتبار برخی اقشار وابسته به حاکمیت دچار سقوط مفرط شده است.

 

فردای روز پزشک، یعنی دوم شهریور سال جاری، در برنامه بامدادی شبکه سوم سیما و در حالی که با تدبیر سازمان ‌نظام‌ پزشکی موضوع چالش بر سر کارتخوان در حال فروکش کردن بود، مجری برنامه با نمایش یک پاورپوینت با عنوان «راهنمای فرار از مالیات حتی با کارتخوان»، اعلام می دارد که حتی اگر پزشکان کارتخوان هم نصب کنند، چهار شیوه برای فرار مالیاتی برای آنها پابرجاست و به تمسخر، این چهار شیوه یا راه را برای بینندگان توضیح می دهد. باید هدف این نوع برنامه ها را با دقت جستجو و تحلیل کرد که آیا تقبیح فرار مالیاتی موضوع است یا هدف دیگری دنبال می‌شود؟!

.

اکنون به نظر می‌رسد، پرداختن به موضوع نصب کارتخوان در مطب پزشکان که قابلیت فراگیر شدن دارد، پوست خربزه‌ای است که زیر پای مردم انداخته شده است تا ذهن آنها را از موضوعات اصلی گریبانگیر اقتصاد کشور منحرف کرده و با خلق یک چالش دامنه‌دار بین مردم از یک سو و پزشکان از سوی دیگر، مردم را پی نخود سیاه فرستاده و پزشکان را نیز از اعتبار بیندازد.

از این رو اولاً؛ همکاران شریف خود را دعوت می‌کنم که از این ورطه بیرون بیایند و با یک اقدام نمادین که می تواند اعلام رسمی اتصال کارتخوان های موجود در مطب ها به سامانه مالیاتی و در صورت فقدان نصب آنها، پیشگام شفافیت حرفه ای و درآمدی شده و اجازه ندهند با این بهانه اتهام فرار مالیاتی به آنها موضوعیت پیدا کند و ثانیاً از مردم شریف می خواهم گرفتار صحنه‌آرایی دستگاه تبلیغاتی دولت پنهان نشوند و اجازه ندهند افکار عمومی آنها به انحراف رفته و از پیگیری موضوعات اصلی که سرنوشت جامعه و کشور را رقم می زند، باز بماند.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com