با تصویب آئین‌نامه اجرایی در دولت:پایان‌نامه نویسی برای دیگران تعطیل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت وزیران تصویب شد.

بر اساس این آیین‌نامه اجرایی، کلیه دانشگاه‌های کشور، باید کارگروه مقابله با تقلب یا کارگروه اخلاق پژوهشی را تشکیل دهند.