محمدرضا عارف: هنر صدا و سیما سرمایه سوزی است.

رئیس فراکسیون امید: صدا و سیما به جای آنکه کارخانه آدم سازی باشد، هنرش سرمایه سوزی شده است.

جای آثار فاخر همچون هزاردستان خالی است

اساسنامه صدا و سیما در مجلس در دست اصلاح است.

باید اداره صدا و سیما به گونه‌ای باشد که در شان یک نهاد ملی باشد.

برخی از برنامه‌هایی که بویژه از صدا و سیما پخش می‌شود فقط و فقط برای خالی کردن دل مردم است.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com