خدمات فیسبوک برای بعد از مرگ کاربران

شرکت فیسبوک اعلام کرد با افزودن گزینه‌های جدید به این برنامه، صفحات متعلق به افراد فوت شده همچنان فعال باقی خواهند ماند.

 نگاه نو-  اعتمادآنلاین:  شرکت فیسبوک اعلام کرد با افزودن گزینه‌های جدید به این برنامه، صفحات متعلق به افراد فوت شده همچنان فعال باقی خواهند ماند.
«شریل ساندبرگ» مدیر اجرایی فیسبوک در بیانیه‌ای در این رابطه خبر داد از این پس دوستان و آشنایان متوفی می‌توانند با قرار دادن پست در صفحه او یاد و خاطره‌اش را گرامی دارند.
بر اساس این بیانیه از این پس اشخاص می‌توانند بر اساس وصیتنامه الکترونیک خود (Account Legacy) به افرادی حق دسترسی و مدیریت صفحاتشان را پس از مرگ بدهند و این افراد بعد از آن می‌توانند با تگ‌کردن افراد امکان انتشار پست‌های مختلف را در صفحات متوفی دهند.
فیسبوک اعلام کرد از هوش مصنوعی برای کنترل پدیدار شدن صفحات افراد متوفی در لیست‌های پیشنهادی کاربران به ویژه اعضای خانواده و دوستان استفاده خواهد کرد.
همچنین فیسبوک قرار است پیش از اجرایی شدن این ویژگی با روحانیون ادیان مختلف و کارشناسان دانشگاهی در این رابطه رایزنی کند.