انتقاد نماینده مردم گرگان و آق‌قلا از سازمان هواشناسی

نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس در انتقاد از سازمان هواشناسی کشور گفت: این سازمان رادار و تجهیزات کافی هواشناسی را در اختیار استان بحران‌خیز گلستان قرار نداد و به همین دلیل نتوانستیم به طور دقیق و به موقع از میزان بارش در نقاط مختلف استان و مسیر سیلاب‌ها مطلع شویم.

نگاه نو-   ایسنا:  نورمحمد تربتی نژاد در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی گفت: چرا وزارت نیرو نتوانست در مدیریت سدها و سایر سازه‌های مؤثر در مدیریت سیلاب در استان گلستان به طور مؤثر عمل نماید؟
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا گفت: تذکر دوم من به سازمان هواشناسی کشور به دلیل در اختیار قرار ندادن رادار و تجهیزات کافی هواشناسی به استان بحران‌خیز گلستان است. به دلیل عدم وجود این امکانات ما نتوانستیم به طور دقیق و به موقع از میزان بارش در نقاط مختلف استان و مسیر سیلاب‌ها مطلع شویم.
تربتی‌نژاد در انتقاد از وزارت راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه در احداث جاده‌ها و خطوط ریلی و سایر تأسیسات در استان گلستان استانداردهای فنی و مهندسی تعبیه آبراه‌های مناسب را رعایت نکرده است. همچنین قوانین مربوط به ساخت و ساز در محدوده رودخانه‌ها را به اجرا درنیاورده است. این وزارتخانه باعث شده است که سیلاب به ارتفاع بیش از دو متر در پشت جاده در منطقه گرگان و آققلا جمع شود. مدارس، دامداری‌ها و ادارات این شهرستان از این وضعیت رنج می‌برند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی در پایان خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: چرا قوانین مربوط به جنگل‌ها و منابع طبیعی را به خوبی رعایت ننموده‌اید و باعث شده که خسارات وارده به جنگل‌ها در چند دهه گذشته به حدی باشد که باعث بروز سیلاب و خسارات فرا وان به شهروندان و کشور شود؟