وزیر علوم: دانشجویان نگران ستاره‌دار شدن نباشند؛هیچ حکم انفصالی برای رؤسای دانشگاه ها اجرا نشد

منصور غلامی:
دو سالی می شود که وزارت علوم مشکل ستاره دار شدن دانشجویان را حل کرده است
ما دانشجوی ستاره دار نداریم

برخی ها می خواهند فضای دانشجویی را ملتهب کنند

با پیگیری های که انجام میدهیم تلاش میکنیم حکمی برای دانشجویی صادر نشود و یا اگر حکمی صادر شد سنگین نباشد

از دانشگاهها خواسته ایم اگر دانشجویی حکم سنگین دریافت کرد اسامی آن را به دفتر حقوقی وزارت علوم ارسال کند تا به دانشجویان کمک کنیم.