نقاشی زهرا رهنورد، یکی‌از سه چهره‌سیاسی محصور، برای سحر خدایاری، «دختر آبی»

– رهنورد روی این نقاشی نوشته آن‌قدر زنان را به تب می‌گیرند که به مرگ راضی شوند.

«اینستاگرام نرگس موسوی، دختر رهنورد و میرحسین موسوی»