کارزار «عفو بین الملل» برای آزادی نسرین ستوده

سازمان عفو بین‌الملل، کارزاری اینترنتی را برای آزادی نسرین ستوده به راه انداخته است و از فعالان مدنی سراسر جهان خواسته تا افکار بین‌المللی را متوجه وضعیت و مطالبات این وکیل دادگستری زندانی کنند.

نگاه نو- در این کارزار اینترنتی بیان شده که «خانم ستوده زندگی خود را وقف فعالیت مسالمت‌آمیز حقوق بشری مانند دفاع از زنان، کرده است و دقیقا به همین دلیل در حکمی جدید به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. این احکام ظالمانه او را از همسر و دو فرزندش جدا می کند و مانع از انجام کار مهم او به عنوان وکیل حقوق بشر می‌شود».

نسرین ستوده وکیل برجسته حقوق بشر که برای گذراندن حکم ۵ ساله خود در زندان به سر می‌برد، در پرونده ای جدید به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.