مطهری: درباره رعایت حجاب نیاز به قانون نداریم

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد حجاب روشی که در سطح کشور داشتیم موفق بوده و قابل قبول است و نیاز به قانون نداریم.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی،  عصر چهارشنبه در نشستی با عنوان ارزیابی کارنامه جمهوری اسلامی درباره حجاب که در پژوهشگاه هنرو ارتباطات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با بیان این که دو نگاه نسبت به حجاب وجود دارد، گفت: از نظر اسلام مسائل مربوط به حجاب مهم و از نگاه غرب به عنوان مساله پیش پا افتاده و حل شده است؛ در صورتی که برای آنها هم حل نشده و در این مساله به مراتب مشکلات بیشتری از ما دارند.
وی با اشاره به سوره نور در قرآن گفت: این سوره به مسائلی از قبیل عفاف، نگاه مرد به زن و زن به مرد، پوشش و بالاخره رابطه بین زن و مرد پرداخته است و همچنین به واجب بودن آنها نیز تاکید کرده است و در ادامه نیز به این مساله اشاره کرده که این مسائل با وجدان و فطرت شما هم سازگار است و تنها از باب تذکر و یادآوری ارایه شده است.