مصاحبه با نادر حسین پور، کارشناس امور بانکی

 نگاه نو-  “ارز یک کالا کمیاب است و به این دلیل نباید به آن بعنوان کالا مبادله‌ای صرف نگاه کرد و هر کس پول بیشتری می‌دهد بگذاریم آنرا در اختیار بگیرد ، هر واحد ارزی چه دلار و چه یورو باید در خدمت خلق ثروت مولد قرار بگیرد تا همگان از آن بهره بگیرند و توسعه و رفاه عمومی را تضمین کنند. متاسفانه تا چند ماه قبل بی‌اعتنایی به این واقعیت میلیاردها یورو را تبدیل به رانت و از گردونه خارج کرد ، البته مدیریت جدید بانک مرکزی  سعی کرد این فرایند را تصحیح کند ولی حلقه مکمل آن نیاز به تغییرات در روابط بانک مرکزی و مجموعه سیستم اقتصادی کشور دارد.
“نادر حسن پور ” که سالهاست در سیستم بانکی تجربه اندوزی کرده و در کانون تصمیم گیری ارزی عضوی موثر بوده می گوید: شکل فنی مبادلات در هر جامعه‌ای از زیر ساخت شخصی عبور می کند و به صورت انضمامی ارزش هر کالایی را در افق نیاز و افق انتظاری شکل می‌دهد، به همین دلیل در نظام ارزی باید نظام نیازها را سازماندهی کنیم و با اولویت گذاری افق انتظاری مردم را به سمتی هدایت کنیم که مردم ارز را یک سرمایه شخصی برای بقای ارزش دارایی شان ندانند و آنرا گره خورده با شاکله های قوام دهنده جامعه بیابند و برای سعادت جمعی بازار ارز را به نفع پایداری زندگی جمعی خلوت‌تر کنند و البته این امر نیاز به حد زیادی از اعتماد دارد که باید با کمک رسانه آنرا از حداقل به  حداکثر رساند”
وی که در کافه‌ای حرفهایش در این مورد را می زند بعد از مکثی می‌افزاید: کاهش ارزش پولی حاصل از تلاطمات ارزی،  جدا از بی ثباتی پولی و اقتصادی بی‌ثباتی ذهنی و روانی بوجود می‌آورد که پیامدش ناپایداری رفتاری است که می‌تواند تاثیرات مخرب اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی داشته باشد و به همین دلیل همه نهادها باید به یاری و ثبات بخشی بازار ارز بشتابند و در این مورد احساس مسئولیت کنند.
از این صاحب نظر بانکی می‌شنوم : دولت وثیقه حفظ ارزش پول ملی است و اگر این وثیقه نتواند کارکرد خود را حفظ کند، می‌تواند موجب بی‌اعتباری کل دولت شود و به همین دلیل بانک مرکزی قوی، مستقل و حرفه‌ای در حقیقت پشتوانه اعتباری دولت و حتی کل دولت است.
وی می گوید بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری چون منظومه‌ای حول محور بانک مرکزی رفتارهای خود را شکل داده و نباید از آن تخطی کنند “،