محور کندوان برفی است

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران:

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استان بویژه کندوان را در ارتفاعات همراه با بارش برف اعلام کرد.

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استان بویژه کندوان را در ارتفاعات همراه با بارش برف اعلام کرد.
محسن هاشمی در گفتگوی درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان، وضعیت ترافیک را در کندوان به صورت عادی و روان اعلام کرد و گفت: وضعیت جوی این محور در ارتفاعات با بارش برف همراه است.

وی همچنین وضعیت ترافیک در هراز و سوادکوه را عادی و روان برشمرد و گفت: وضعیت جوی در هراز ابری و در سوادکوه در ارتفاعات مه آلود همراه با بارش برف خفیف، شیرگاه تا زیرآب بارندگی و در محور کیاسر تردد به صورت عادی و روان و وضعیت جوی برف خفیف در ارتفاعات است.

هاشمی با بیان اینکه ترافیک در محور کناره عادی است از بارش پراکنده باران در این مسیر خبر داد.