محمود سریع القلم استاد برجسته علوم سیاسی

از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم

در ایران گردش قدرت نداریم 4 هزار نفر داریم که #ثابت اند
در ایران طی یک قرن اخیر
جامعه بزرگ‌تر از دولت نشده و دولت و حاکمیت خیلی بزرگ‌تر از جامعه است…

محمود سریع القلم استاد برجسته علوم سیاسی:

از خودمحوری و خودخواهی‌ها خارج شویم/ در ایران گردش قدرت نداریم؛ ۴ هزار نفر داریم که #ثابت اند
در ایران طی یک قرن اخیر
جامعه بزرگ‌تر از دولت نشده و دولت و حاکمیت خیلی بزرگ‌تر از جامعه است…
کشوری که تولید نکند و نتواند در بازار بین الملل سهمی برای اقتصاد خود بگیرد، نمی تواند دنبال آزادی سیاسی برود.
اتفاق مهمی که دو دهه است در دنیا افتاده، این است که #کاریزما از بین رفته اما این امر هنوز وارد ایران نشده و ایران هنوز کشور #افراد است نه سیستم ها
«در دنیای امروز توانایی‌ها و مهارت‌های فرد مهم است و کاریزما در این دنیا هیچ جایگاهی ندارد».
ما و ژاپن دو کشوری هستیم که از ۱۶۰ سال قبل ازخارج از جهان غرب وارد دوره مدرنیته شدیم اما انتخاب و گزینش ما از متون توسعه و مدرنیته بسیار متفاوت است. ما اول سراغ آزادی سیاسی رفتیم و ژاپنی ها سراغ سیستم و تشکل رفتند.

بنیان توسعه، در نظام تولید یک کشور است و فونداسیون ساختمان توسعه، نظام اقتصادی است».
در ۱۱۰ سال گذشته ایران یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار نفت فروخته و ژاپن یکصد و ۷۰ هزار میلیارد دلار درآمد داشته است…