«روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است»

امام على علیه السلام فرمود:

قال امیرالمومنین علیه السلام: «صوم القلب خیر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن.»
غرر الحکم، ج 1، ص 417، ح 80

نگاه نو-    ثواب روزه و حج قبول آن کس بود
که خاک میکده عشق را زیارت کند

«حافظ»