رد شدن شهرهای ساحلی از خط قرمز حریم دریا

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: رعایت حریم ساخت و ساز یکی از مشکلات اصلی در شهرهای ساحلی بوده و با پیشروی خزر بسیاری از این ساختمان ها در حال حاضر از حریم دریا عبور کرده اند.

نگاه نو-مهدی رمضان‌زاده، رئیس کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: رعایت حریم ساخت و ساز یکی از مشکلات اصلی در زمینه دریا است و با توجه به اینکه بر اساس قانون سال ۴۲ حریم دریا ۶۰ متر قرار داده شده و با وجود پیشروی دریا هنوز این قانون اصلاح نشده و بسیاری از شهرک ها و نهادها مجوزهای خود را گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا،وی با اشاره به این که با پیشروی دریا بسیاری از این ساختمان ها در حال حاضر از حریم دریا عبور کرده اند، خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ برنامه استراتژیک برای مدیریت گردشگری دریا در مازندران وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با بیان این که گردشگری دریایی در ساحل و دریا قابل انجام است، تصریح کرد: هنوز هیچ اقدامی در این خصوص حتی در دریا هم انجام نشده است.

رمضان‌زاده یادآور شد: کشورهای اطراف دریای خزر با برخورداری از تنوع جاذبه های دریایی، میراث، جاذبه های طبیعی، گردشگری سلامت، چشمه های آب گرم و حمل و نقل دریایی وضعیت بسیار مطلوبی را دارند اما از این امکانات در مازندران و حتی در ایران به خوبی استفاده نشده است.

وی افزود: عدم ارائه برنامه مصوب و موفق نشدن مازندران در نوشتن طرح جامع گردشگری موجب شد تا یک سردرگمی برای اولویت بندی توجه به جاذبه های گردشگری در این استان به وجود آید.

رئیس کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با جدی دانستن آلودگی دریاها، یادآور شد: در بحث سواحل، آلودگی ها به دو بخش آلودگی فاضلاب های خانگی و صنعتی و همچنین انباشت زباله تقسیم می شود که این موارد می تواند در آلوده شدن دریاها، وفادار ماندن گردشگران و بازگشت آن ها تاثیر مستقیمی داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران تاکید کرد: آلودگی آب ها می تواند در سلامت موجودات دریایی و انباشت زباله و آلودگی بصری در زمینه گردشگری تاثیرگذار باشد.

رمضان‌زاده با اشاره به اینکه برخی از آلودگی ها توسط گردشگران در سواحل به وجود می آید، اظهار کرد: با مدیریت صحیح و با کنترل باید از آلودگی محیط زیستی که توسط گردشگران در دریاها به وجود می آید جلوگیری کرد.