حسین کلانی عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال شد

با تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، حسین کلانی به عضویت کمیته فنی درآمد.

نگاه نو-به نقل از فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه فدراسیون، با پیشنهاد کمیته فنی موافقت کرد تا حسین کلانی پیشکسوت فوتبال ایران به عضویت این کمیته درآید.