تساوی حقوق زن و مرد بدون ضربه‌ای به دین و انقلاب

 

لیدا ایاز

???? خیابان‌هایی که دیشب در جای جای کشور ملو از شادی دختران و پسران، زنها و مردان بود، تبدیل به استادیوم بزرگی شده بود که پیش از باز شدن درها برای ورود خانم‌ها به استادیوم‌های فوتبال به واقع یک تمرین موفق برای با هم بودن محسوب می شد. تمرینی جدی برای تماشای خانوادگی فوتبال و در کنار هم از یک تیم حمایت کردن.
دلیلی روشن برای مخالفان حضور زن‌ها در استادیوم فوتبال که اثبات کند آنچه که بتواند به دین، انقلاب، اصول اخلاقی و منشور انسانی و شرافت ضربه بزند نه حضور زن‌ها در کنار مردان که محدود کردن حقوق انسانی و افراطی گری است.
دیشب در کنار نیروی انتظامی که سعی داشت دسته‌های شادمان را که به رقص و پایکوبی در خیابان مشغول بودند، کنترل کند، خانوادهای مذهبی و غیرمذهبی زیادی بدون هیچ نوع برخورد عقدیتی در کنار هم از برد تیم ملی فوتبال لذت بردند و سرمستی خود را در خیابان فریاد زدند.
پیام روشن شب گذشته خیلی واضح بود؛ حق زن و مرد در میدان حمایت از فوتبال برابر است.