بهار خنده زد و ارغوان شکفت در زیر پنجره گل داد یاس پیر

همراهان گرامی خورسند از آنیم که در آستانه شش ماه همراهی پیوسته و مداوم  شما با مجموعه رسانه ای «نگاه نو» اینک  نوروز را به تماشا نشسته ایم. از این روی با شروعی دوباره چشم و دل می شوییم و پیراسته و آهسته قدم در بهار دیگری از عمر می‌گذاریم و اینبار همراهی با شما مایه مسرت ماست که بی‌گمان بر پربار بودن عمر گرانمایه خواهد افزود.

در ۱۸۰ روز گذشته مجموعه خبری و رسانه‌ای «نگاه نو» کوشیده است دریچه‌ای از رویدادهای جهان را با افقی از اهم خبرهای روز جهان و ایران به روی شما بگشاید. امید که تا این لحظه توانسته باشیم در راستای خاستگاه شما و انتقال بهینه آگاهی به صورتی کارساز و موثر قدم برداریم.

اما هدف والاتری از ارتباط دو سویه میان شما و این مجموعه رسانه ای ما را برآن داشته تا با اجرایی کردن پروژه های اپلیکیشن نگاه نو که هم اینک پیش روی شماست و اپ شنونده و آغاز به کار موسسه انتشاراتی «نگاه نو »در آینده نزدیک  این همراهی را توسعه داده و قدر بدانیم.

رشد و شکوفایی این مجموعه رسانه ای در سال پیش رو فقط با همراهی  ارزشمند شما بزرگواران میسر خواهد شد.

 

مجموعه رسانه ای «نگاه نو»