ریاست‌جمهوری ایران زنان امکان یا امتناع

✍️ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری

 (مصوب 5 تیرماه 1364)، زنان از نام‌نویسی منع نشده‌اند.

سوم، نگاه مصلحت‌اندیش: اکبر هاشمی‌رفسنجانی معتقد بود که ریاست‌جمهوری زنان منعی ندارد؛ دلیل به کار بردن واژه «رجال» مصلحت‌اندیشی برای جلوگیری از کلمه «مردان» با هدف بازگذاشتن مسیر تا زمانی که شرایط فراهم شود و زنان توانمندی لازم را برای ورود به این عرصه پیدا کنند، بود. رهبر انقلاب در تاریخ 24 مهر 1395 «سیاست‌های کلی انتخابات» را ابلاغ نمودند. در جزء «5» بند «10» سیاست‌های کلی نظام در زمینه انتخابات آمده است: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان».

در همین راستا شورای نگهبان در تاریخ 20 دی 1396 متنی با عنوان طولانی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» را از تصویب گذراند که در تاریخ 8 اردیبهشت 1400 اصلاح شد. در ماده یک این مصوبه، رجل مذهبی و سیاسی این‌گونه تعریف شده‌اند: «رجال مذهبی، رجالی هستند که…» یا «رجال سیاسی، رجالی هستند که…». در مصوبه موضوع اصلی که جنسیت است مسکوت می‌ماند!

در این دوره ثبت‌نام صرفاً از افرادی به عمل آمد که شرایط این مصوبه را دارا بودند، به همین دلیل تعداد به 80 نفر محدود شد. نام‌نویسی از چهار زن به‌عنوان داوطلب نشان می‌دهد حداقل وزارت کشور صرف زن بودن را مانع ثبت‌نام نمی‌داند. از ظرفیت‌های فقه پویا نباید غافل شد؛ اگر روزگاری دادن حق رأی به زنان برای انتخاب نمایندگان مجلس (و نه حتی انتخاب شدن به مقام نمایندگی) مورد اعتراض فقهاء قرار می‌گرفت، امروزه در جمهوری اسلامی ایران زنان به مقام نمایندگی مجلس می‌رسند و حتی در دولت دهم خانم مرضیه وحیددستجردی به وزارت رسید. دور از انتظار نیست روزی شورای نگهبان زنان را هم برای داوطلبی انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید صلاحیت کند.