عباس عبدی: فقط با موشک، توپ و تانک نمی‌شود که از خود دفاع کرد؛ رسانه هم باید باشد/ در دو سال آینده باید سه گام مهم برداشته شود

عباس عبدی: فقط با موشک، توپ و تانک نمی‌شود که از خود دفاع کرد؛ رسانه هم باید باشد/ در دو سال آینده باید سه گام مهم برداشته شود

عبدی اعتقاد دارد: کمرنگ شدن اعتراضات به معنی از بین رفتن آن نیست مهاجری هم اعتقاد دارد سیستم درک کرده چه اتفاقی رخ داده گرچه سیگنال روشنی بروز نمی دهد.
عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی و روزنامه نگار به همراه محمد مهاجری مفسر سیاسی نگاهی به رویدادها و روایت های سال رفته داشته اند.

به گزارش اکوایران؛ عبدی اعتقاد دارد: کمرنگ شدن اعتراضات به معنی از بین رفتن آن نیست مهاجری هم اعتقاد دارد سیستم درک کرده چه اتفاقی رخ داده گرچه سیگنال روشنی بروز نمی دهد.

شرکت کنندگان میزگرد با تاکید بر اهمیت اصلاحات ساختاری تصور می کنند در دو سال آینده باید سه گام مهم برداشته شود:

نخست رسانه: از دیدگاه عبدی سیستم ایران فاقد رسانه است. وقتی رسانه ندارید نمی‌توانید از خود دفاع کنید. فقط با موشک، توپ و تانک نمی‌شود که از خود دفاع کرد؛ این رسانه هم باید باشد.

دوم: حاکمیت قانون است. سیستم حاکمیت قانون در ایران و استقلال نهاد قضایی مهم است؛ یعنی اینکه هرکسی به دادگاه می‌رود هر حکمی را که قاضی داد قبول کند.

سوم: اصلاحات هم در ساختار شورای نگهبان است. از نظر عبدی تفسیرها از قانون و ردصلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان شکاف عظیمی میان جامعه و حکومت ایجاد کرده که هر روز عمیق و عمیق‌تر می‌شود. این سه موضوع باید در مسیر اصلاحات قرار بگیرد. در صورت انجام عبدی و مهاجری امیدوارند بخش اعظم مشکلات حل شود.