سیاستمدار آمریکایی خواستار تجزیه پاکستان شد

یک سیاستمدار آمریکایی اظهارداشت که درصورت تجزیه پاکستان و استقلال بلوچستان، آمریکا می‌توانست از آن در افغانستان سود ببرد.

«باب لانسیا» سیاستمدار جمهوریخواه در توئیتی با اشاره به خروج مفتضحانه آمریکا از افغانستان گفت که اگر واشنگتن بجای اسلام‌آباد با دهلی درقبال افغانستان شریک می‌شد، اوضاع می‌توانست متفاوت باشد.

این سیاستمدار آمریکایی با اشاره به موقعیت استراتژیک و قدرت ژئوپلیتیک هند به عنوان بازیگری جهت تضمین منافع آمریکا در جنوب آسیا گفت که اگر بلوچستان یک کشور مستقل بود، آمریکا می‌توانست به جای وابستگی به پاکستان، از این کشور برای تامین نیروهای آمریکایی در افغانستان استفاده کند.

وی با پیشنهاد جدایی بلوچستان از پاکستان گفت: یک بلوچستان مستقل دسترسی مستقیم آمریکا به افغانستان را برای تامین نیروهای ما بدون اتکا به پاکستان، که آشکارا در حال انجام یک بازی دوگانه بود، را فراهم می‌کرد.

لانسیا افزود: اگر منطقه گلگت-بالتستان تحت کنترل هند بود نیروهای آمریکایی در افغانستان می‌توانستند مستقیماً از هند که یک کشور دموکراتیک و دوست است تدارکات خود را دریافت کنند، نه اینکه به بازی غیرقابل اعتماد و دوگانه پاکستان وابسته باشند.

این سیاستمدار آمریکایی ادامه داد: گلگت-بالتستان تحت کنترل هند نیز با ممانعت از دسترسی مستقیم چین به بنادر دریای عرب، ضربه بزرگی به رقیب شماره یک آمریکا یعنی چین و ابتکار کمربند و جاده خواهد بود.

باب لانسیا یکی از اعضای حزب جمهوریخواه و عضو سابق مجلس نمایندگان از رود آیلند است که برای انتخابات مجلس نمایندگان نامزد شده است.