رییس جمهوری که روی پا آمریکا ایستاده ایران را دزد می نامد؟

رییس جمهوری افغانستان زبان فارسی را از زبان دری جدا کرده و ایران را دزد نامیده است. 

 

این ها همه از عوارض ضعف ماست که هر بی سر و پایی در داخل و خارج به ایران لگد می زند و ایران را که گنجینه فرهنگ و مشاهیر است غارت می کند.

 

متولیان حقوق نجومی بگیر امر قطعا نه در باغ فرهنگ و تمدن باشکوه ایران که در هیچ باغی نیستند. کجا هستند؟ نمی دانم. یا بهتر است بگویم می دانم و لب می گزم.

 

زبان فارسی اکنون ما زبانی چند هزار ساله است. ریشه در فارسی دری (درباری) دارد که در زمان ساسانیان در غرب ایران (تیسفون) و نه در شرق ایرانشهر (آنچه رییس جمهوری افغانستان ادعا می کند) رواج یافت و پس از حمله عرب ها همراه با شاه ایران، یزدگرد سوم ساسانی، و همراهانش و کتاب هایش تا مرو رفت.

 

یزدگرد که در تدارک سپاه برای رویارویی با عرب ها بود مسیر طولانی کشورش را شهر به شهر می رفت و طبیعی است زبان دری را رواج می داد.

 

عده بسیاری از همراهانش نیز در این منزلگاه ها از او جدا می شدند چنانچه وقتی به مرو رسید تقریبا تنها بود. و هر یک از آنان یک مروج زبان فارسی دری.

 

زبان دری ریشه در زبان پهلوی دارد که امروزه با گذشت بیش از هزار سال از سکوت آن هنوز یک ایرانی می تواند کمابیش برخی از واژگان آن را بفهمد.

 

زبان پهلوی نیز ریشه در زبان های فارسی میانه و فارسی باستان دارد.

 

ادعای رییس‌جمهوی افغانستان یکسره باطل است.

 

به نظر می رسد او که در جنگ با طالبان شکست خورده و مفتضحانه پای میز مذاکره با تروریست ها و عقب مانده ها نشسته است و هر روز کار روزانه اش را با نشستن روی پای ترامپ آغاز می کند مفری می جوید برای ترمیم ناکامی ها و افکار عمومی و چه مفری بهتر از ایران ستیزی؟ این مذهب مختار جهان امروز.

 

ادعای دوم رییس جمهوری افغانستان اما یکسره باطل نیست.

 

ایرانشهر از مرزهای چین آغاز و تا مرزهای اروپای شرقی گسترده است. ایران فعلی در زمان رضاشاه پهلوی به دلیل برتری قابل ملاحظه در تمام عرصه ها و بیست سال سازندگی بی وقفه کشور به مرکز ایرانشهر و میراث دار آن تبدیل شد.

 

پیش از آن نیز البته قدرت حکومت های قاجار و صفوی بود و ایرانشهر را نگهداری می کرد. در آن زمان ها در کابل و هرات چه خبر بود؟

 

شکوه تمدن ایرانشهر که زمانی در بخارا و زمانی در فارس و زمانی در تیسفون بود در دوره اقتدار ایران به تهران منتقل شد.

 

رییس جمهوری افغانستان تاریخ کشورش را اگر می دانست می دانست که افغانستان فعلی بخشی جدا شده از ایران است. ایران که از افغانستان جدا نشده است.

 

اما صرفنظر از مرکزیت ایرانشهر که مولفه ای منوط به قدرت اقتصادی و سیاسی نیز است افغانستان و ایران فعلی و تاجیکستان و ازبکستان و باکو و ارمنستان همه در ایرانشهری بودن سهم دارند.

 

ای کاش روزی ادعاهای بیهوده کنار گذاشته شود و اتحادی از همه کشورهای ایرانشهر تشکیل شود.

 

جواد رنجبر درخشی لر