نهاد غیرقابل نقد در کشور نداریم

رییس جمهور روحانی در مراسم جایزه کتاب سال: آمریکا فکر می‌کرد ملت ما به زانو در می‌آیند. بیست ماه است ما تحت فشاریم. فکر می‌کرد در سه ماهه اول به زانو در می‌آییم.

 

آنها می‌خواهند ما را در یک مذاکره ظالمانه به تسلیم بکشانند. ملت ما زیر بار تسلیم نخواهد رفت. این به معنی توانمندی این ملت است.

 

ما سه بار در طول یک سال گذشته در دادگاه لاهه آمریکا را محکوم کردیم و همین دادگاه آمریکا را ملزم کرد حق ندارد در زمینه دارویی و نیازهای مردم ایران را تحریم کند. کاری که آمریکا می‌کند خلاف قوانین دادگاه بین‌المللی است. البته در فشار هستیم.

 

من چند روز پیش با مسئول سیاست خارجی اروپا دیدار داشتم. به صراحت کار آمریکا را محکوم و به صراحت از ایران عذرخواهی می‌کنند که اروپا نتوانست آنطور که باید عمل کند.

 

ما روزهای بلندی پیش رو داریم و در این روزهای بلند هم باید مردم را تشویق کنیم و هم اگر جایی لازم است نقد کنیم. ما نهاد یا جمعی را که بگوییم نقد بر او جایز نیست نه در کشور داریم نه در دنیا.