کدام آزادی‌های مشروع؟

“رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: باید توجه به خواست مردم، معیشت مردم، آزادی‌های مشروع مردم و صیانت از حقوق مردم برای همه ما در دستور کار باشد.”

عبارت فوق را خبرگزاری‌های مختلف منتشر کرده‌اند.

من پرسش‌ام از آقای رئیسی این است که این “آزادی‌های مشروعِ” مورد نظر وی دقیقاً چیست که خواهان قرار گرفتن آنها در دستور کار همۀ مسئولان شده است؟

مثلاً اگر من نظر صریح و روشن‌ام را در بارۀ پیامدهای سیاست جمهوری اسلامی در برابر مسئلۀ فلسطین شرح دهم و راه‌حل جایگزینی را مطرح کنم آیا “آزادی مشروع” محسوب می‌شود و یا اینکه مثل دوره‌های قبل باید نسبت به نظرات‌ام در این زمینه در بازداشتگاه حساب پس دهم؟

واقعیت این است که مسئولان مختلف جمهوری اسلامی مرتب از ضرورت آزادی “انتقاد” و ارائۀ “راه حل” دادِ سخن می‌دهند، اما به محض اینکه منتقدی راه‌حلی متفاوت از سیاست‌های مرسوم مطرح می‌کند، او را به هزار اتهام رنگارنگ از جمله توطئه علیه نظام متهم می‌سازند!

به نظرم مسئولان قضایی به جای تأکید بر عبارات کلی مانند “آزادی‌های مشروع” و “حقوق مردم” که عناوینی بی‌نهایت تفسیربردار و تأویل‌پذیرند، یک بار هم زحمت تعیین مصداق‌های عینی این عبارات کلی را برای افکار عمومی روشن کنند!

 

 

احمد زیدآبادی