نماینده تهران: شورای‌نگهبان گفت چرا می‌گویی حضور ما در سوریه و یمن هزینه زیادی دارد

غلامرضا حیدری، نماینده ردصلاحیت‌شده تهران، می‌گوید سخن‌گوی شورای‌نگهبان، درباره دلیل‌ ردصلاحیت‌اش به او گفته: 

«چرا در نُطق‌ات گفتی «هزینه‌های فعالیت ما در سوریه و یمن زیاد است و تحریم‌ها اثر گذاشته و تا زمانی که روابط ما با دنیا خوب نشود اوضاع بهتر نمی‌شود؟»

 

حیدری، افزوده: «من هم گفتم من مهندس برق بودم و بعد‌از نمایندگی مجلس دوم و سوم با مشورت محمود حسابی مدیریت خواندم و ذهنیت‌ام باز شد

و دیگر دنیا را تنها خودم و اطرافیان‌ام ندیدم بلکه وسیع‌تر دیدم و روی‌کرد من انتقادی شد.»

 

حیدری تعریف کرده کسی‌که با نام «کارشناس» در آن جلسه حاضر بوده به او گفته علم مدیریت «از غرب آمده،» و حیدری هم گفته «مهندسی هم از غرب آمده و حتی حقوق هم از غرب آمده.»

 

حیدری گفته دلیل‌های دیگر برای ردصلاحیت او هم همگی از میان سخن‌رانی‌ها و موضع‌گیری‌های او در مجلس و در مقام نمایندگی مجلس بوده.