محمود دولت‌آبادی: چه اثری دارد پرسیده شود کدام سازمان مسوؤل نظارت بر شرایط اضطراری کشور بوده؟

یادداشت دولت‌آبادی در ماجرای سقوط هواپیما:

 

محمود دولت‌آبادی، رمان‌نویس شناخته‌شده، درباره حادثه سقوط هواپیما با خوردن موشک نوشته: «وقت‌هایی زبان‌بند می‌شوم، چون احساس می‌کنم واژگان چقدر کم بضاعت‌اند در برابر واقعیت فاجعه!؟
▫️نمی‌خواهم ناتوانی و درماندگی‌ام را به زبان بیاورم، ولی واقعیت است اگر بگویم ‌پس‌از شنیدن خبر شوم سقوط هواپیما، در سوگ این مردمان زمین‌گیر شده‌ام و نمی‌خواهم این را بیان کنم.»

نویسنده «کلیدر» پرسیده: «چه اثری دارد بپرسم در شرایط اضطراری- حتی بافرض کوتاه‌مدت- چرا فرمان توقف پروازهای غیرنظامی صادر نشده و مدیریت مسوؤل و مربوط چرا غافل مانده بوده!؟
▫️و و اکنون پاسخ این عزای عمومی را چگونه می‌خواهد بدهد؟»

آیا باز هم امید به حافظه‌ کوتاه مدت ما مردم بسته دارند!؟»/ این یادداشت را خبرگزاری ایپنا منتشر کرده