اقدام ترامپ به معنای تلاشی برای فهماندن این موضوع به آیت الله ها است که لازم است پای میز بنشینند

 

ماتئو کارنیه لتو:

✅جنگ میان آمریکا و ایران بر سر موضوع هسته ای ورای شعله ور شدن منطقۀ خاورمیانه؟
۱- در رابطه با اولین توئیت ترامپ پس از قتل(ترور) سلیمانی با این مضمون که «ایران هرگز در جنگی پیروز نشده است لیکن هرگز در یک گفتگو بازنده نشده است» باید به ۸ مه ۲۰۱۸ بازگردیم یعنی به زمانی که وی اعلام کرده بود که آمریکا آماده است از برجام خارج شود. وی معتقد بود که توافق مزبور فقط برای بقای این نظام مفید است.
۲- باید گفت که توافق مزبور هر چند کامل نبود تا حدودی برای تأمین ثبات و به ویژه برای یک رابطۀ اعتماد حداقلی میان طرف ها مفید بود. پس از خروج آمریکا از آن خلیج فارس در مدت زمان اندکی شعله ور گردید و در سال ۲۰۱۹ این وضعیت تنش آلود به حداکثر میزان خود رسید.
۳- در این میان ایران دستکم دو بار توافق را نقض نمود. نخست زمانی که از حد ذخایر اورانیوم غنی شده که در توافق پیش بینی شده بود، گذر کرد و سپس نیز زمانی که شروع به تولید اورانیوم با عیار بیش از ۳,۶۷ درصد نمود.
۴- اکنون نیز ایران اعلام کرد که دیگر قصد ندارد به توافقات سال ۲۰۱۵ پایبند بماند و آمادگی آن را دارد که بار دیگر غنی سازی را آغاز نماید.
۵- با این وجود امروز آمریکا از طریق مشاور کاخ سفید خبر داد که ترامپ آماده است در خصوص یک توافق جدید با ایران به مذاکره بپردازد البته به شرط آنکه ایران مانند یک کشور عادی رفتار کند. به عقیدۀ برخی تحلیلگران این اقدام ترامپ به معنای تلاشی برای فهماندن این موضوع به آیت الله ها است که لازم است پای میز بنشینند و بار دیگر در مورد همه چیز به گفتگو بپردازند. جایگزین آن وضعیت بدتر خواهد بود و حمله به سلیمانی فقط چشمه ای از آن بود.

 

ایل جورناله (ایتالیا)

iI Giornale