همه‌چیز درباره بازداشت سفیر بریتانیا در تهران

 

رسانه‌های اصول‌گرا، هم‌چون تسنیم و فارس، گزارش دادند در بزرگ‌داشت جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی جلوی در دانش‌گاه امیرکبیر، راب‌مک‌ایر، سفیر بریتانیا، به‌اتهام دست‌داشتن در اعتراض‌ها بازداشت‌ و اما پس‌از چندساعت آزاد شده- تصویری هم از او در زمان بازداشت منتشر کردند.

این‌‌ رسانه‌ها نوشته‌اند این سفیر اروپایی در اعتراض‌های جلوی دانش‌گاه امیرکبیر دست‌داشته.

وزارت‌امورخارجی بریتانیا، این خبر را تایید کرده و اعلام‌کرده یا دولت ایران از خط‌قرمز می‌گذرد و به وضعیت منزوی اقتصادی و سیاسی پا می‌گذارد یا به‌روش دیپلماتیک تنش‌ها را می‌کاهد.

بریتانیا، گفته بازداشت سفیرش زیرپاگذاشتن کنوانسیون وین درباره دیپلمات‌ها است و منتظراست ایران رسما بابت این موضوع عذر بخواهد.