چگونه به ملت بگوییم نباید به رسانه‌های بیگانه رو بیاورید؟

محسن صفایی‌فراهانی فعال سیاسی:

این نوع دروغ گفتن یک اعلام خطر جدی برای حکومت است

نمی‌توان تنها بُعد خطای انسانی را در نظر گرفت

سقوط اخلاق حاکمیتی برای مردم سنگین‌تر است

مقامات تصمیم‌گیر کشور باید صریحاً به این قضیه ورود پیدا کنند

چگونه می‌خواهیم از این به بعد به صورت این مردم نگاه کنیم؟

چگونه مردم باید این نوع فریبکاری‌ها را تحمل کنند و به روی خودشان نیاورند؟

چگونه می‌توان در جامعه‌ای زندگی کرد که به این راحتی به مردم دروغ گفته می‌‌شود؟/ اعتمادآنلاین