قدرت برابر؟

 

اینکه ایران از نقطه نظرِ قدرت علمی، تکنولوژیک، نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و موارد دیگر به پای آمریکا نرسد، والله نه زشت است، نه ننگ است، نه عار است!

از 205 کشور جهان، 204 کشور همین وضع را دارند!

حالا مسئولان کشور ما هر کاری می‌خواهند در مقابل آمریکا انجام دهند، انجام دهند! گویی به خودشان مربوط است و به ما هیچ مربوط نیست! ولی ادعای برابری قدرت با آمریکا در این وسط چه لزومی دارد؟

 

 

احمد زیدآبادی